Đọc Truyện Cảnh Thiều- Quân Thanh - GICUNGCO.ORG

Thê vi thượng - 妻为上
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc - 绿野千鹤
Thể loại: nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE
Tình trạng bản gốc: đã hoàn
Số chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại
Tình trạng bản dịch: đào-ing
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1736162

.
Văn án
.
Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.
Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;
Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này...
Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà...
Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng chấn phu cương!
Thế là đập cửa nói: "Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!"

Truyện đang xem

Về tác giả