Đọc Truyện BTS CREEPYPASTA - GICUNGCO.ORG

**Truyện ngắn :
Tương truyền từ lâu mấy bạn hay đọc truyện mà không vote thì sẽ bị ma ám =)))**

* Chú ý *
- Author : Kumiaa
- Chuyển ver : TNDT29 ( Hương Nguyễn )
- Link gốc :
https://www.wattpad.com/story/73784594-exo-creepypasta
[ Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả ]

Truyện đang xem

Về tác giả