Đọc Truyện BS - GICUNGCO.ORG

Tác giả:Thụy Mang (Sleep Mango)
Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến côn nhiều năm..
Chuyển ngữ: Muối

Một mối tình đơn phương của Lâm Thiên thầm thương trộm nhớ bác sĩ Phó chục năm ròng, đến cuối cùng thì Lâm Thiên mới biết nam thần của mình cong!

CONG thiệt đó!!!

Truyện đang xem

Về tác giả