Đọc Truyện Bunny lover [Bnha] - GICUNGCO.ORG

Izukux Miruko

Izuku :"Anh sẽ không hi sinh mạng sống vì thế giới mà anh sẽ sống vì em và bảo vệ nó..."

Tất cả nỗi đau mình gánh chịu, tất cả nước mắt mình bỏ ra, tất cả đau đớn mình cảm nhận, tất cả cuộc chiến mình chiến đấu với cả mạng sống ... và cuối con đường là tên và nụ cười của cô ấy.

(Đăng tại wattpad)

Truyện đang xem

Về tác giả