Đọc Truyện [BnHA] How well do you really know him? - GICUNGCO.ORG

Bạn có chắc là đã hiểu rõ anh người yêu của mình rồi chứ ='))
----------

Cuốn sổ tay này ghi chép mọi điều về anh.
Đôi khi nó sẽ trở nên giống một cuốn cẩm nang mách bạn nên và không nên làm gì cho các tình huống.
Có thể có những điều bạn biết thừa hoặc chưa biết.
Có thể cuốn sổ tay này hữu ích hoặc không.
Nhưng từng trang giấy được lật ra, bạn sẽ hiểu anh người yêu của mình hơn một chút :'D
Hừm, đáng để thử, phải không nào?
---------
Vào đọc đi chứ còn gì nữa, ơ hay :v

Truyện đang xem

Về tác giả