Đọc Truyện Blood (Longfic Khải - Nguyên) - GICUNGCO.ORG

Đây là chuyện về Khải-Nguyên mà mình đọc được từ một tác giả tên Gió Độc. Thấy hay nên đăng lên đây để các cậu cùng đọc.
Một câu chuyện về ma cà rồng với nụ hôn vị máu =))

Truyện đang xem

Về tác giả