Đọc Truyện [ BJYX- Bác Chiến ] Hai Chữ Chúng Ta - GICUNGCO.ORG

Thể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, lãng tử quay đầu, ngược ngược ngược, niên hạ.

Văn Án:

" Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, đã kết hôn.

Đối phương là người được gia đình sắp xếp, anh không có chọn lựa khác, cuộc hôn nhân thương mại trong truyền thuyết, định sẵn không có hạnh phúc. "


Đôi lời: chỉ một câu chuyện thỏa đam mê cẩu huyết của tác giả, chuyện không liên quan đến người thật.

Truyện đang xem

Về tác giả