Đọc Truyện (BibleBuild) ĐOẢN VĂN - Một vài mẩu truyện ngắn về BibleBuild - GICUNGCO.ORG

Không có drama, không có những cú twist, không quay xe, đây căn bản chỉ là vài mẩu chuyện nho nhỏ tôi chợt nghĩ ra, về một thế giới không có thật của BibleBuild.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 856,299

Luợt xem: 19,336,090

Luợt xem: 6,459,892

Luợt xem: 3,912,093

Luợt xem: 4,786,671