Đọc Truyện ( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ. - GICUNGCO.ORG