Đọc Truyện [BHTT][Tự Viết][Hoàn] Cô Giáo Ở Nhà Tôi - GICUNGCO.ORG

"Giáo viên chủ nhiệm có khó không?"

"Khó chết mẹ..."

Khi mặt đối mặt nhìn nhau, Hương nghĩ kì này thắng lớn rồi, giáo viên chủ nhiệm chính là vợ của anh họ cô, là người nhà, còn ở chung nhà với cô!

Nhưng Hương không biết rằng ác ma đến, Hương cản không nổi.

Truyện đang xem

Về tác giả