Đọc Truyện [BHTT] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI - Hồ Ly Đại Quân - GICUNGCO.ORG

Tác phẩm: Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Tác giả: Hồ Ly Đại Quân
Thể loại: Xuyên không, Cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE.
Tình trạng raw: 85 Chương (hoàn)
Editor: Cinnie

Couple: Doãn Hiếu Ân (Hạ Chỉ Phàm) x Văn Nhân Lạc (Cửu công chúa)
Phối Giác: Bát công chúa, Quả đào, Xú lão đầu và một số nhân vật khác.

Văn Án:

Ta bỗng dưng xuyên không về quá khứ, đến một triều đại lịch sử không rõ ràng, trở thành giấc mộng của mỗi một nam nhân - Phò mã gia.
Vốn nên là trời xanh ban thưởng lương duyên.
Thế nhưng, công chúa là hoa, mà ta.....cũng là một đóa hoa a.

Truyện đang xem

Về tác giả