Đọc Truyện [BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa - GICUNGCO.ORG

Thể loại: Xuyên không, nữ phẫn nam trang, NP
Nhân vật: Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà, Cố Thiên Sương, Liễu Nhứ Yên, Tề Ương Kiêu, Lăng Di Hân...V.v
________________
- Lần đầu của ta a~ các ngươi ném đá nhẹ thôi

Truyện đang xem

Về tác giả