Đọc Truyện BHTT-FUTANARI-THIẾU TƯỚNG ĐÀO HOA-Lee - GICUNGCO.ORG

Xuyên tới thế giới mới, vị đặc công nghèo rớt bỗng nhiên trở thành Thiếu tướng đầy quyền lực và giàu có. Từ 1 con người chạy theo người mình yêu nay lại được các mỹ nhân đuổi theo không dứt. Và nhiều tình huống dở khóc dở cười sẽ xảy ra.....

Thể loại: BH, NP 1×5 nhất công đa thụ, ngược, ngọt sủng, hài, hành động,....

Nhân vật chính: Lam Duẫn Ninh × Sở Thiên Ngưng, Lãnh Hàn Tuyết, Tống Tử Kỳ, Cố Khuynh Nhan, Liễu Vy Vy

Truyện đang xem

Về tác giả