Đọc Truyện (BHTT-Hoàn)-SECOND TO LAST LOVE - GICUNGCO.ORG

Giữa tình yêu và thù hận, chỉ cách nhau một đường ranh.
Chọn sai cách yêu thương chính là bước đi trên con đường thù hận.
----
Truyện chỉ là hư cấu-dựa theo kịch bản K2

Truyện đang xem

Về tác giả