Đọc Truyện [BHTT] EDIT - Lão Bà Ngươi Thật Bổng - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền
Nguyên Phối - Tiểu Tam
Số Chương: 86 Chương.
Nhân vật chính: Phương Nhan - Giang Tê Ngô
Mình edit tiếp từ chương 34. Mấy chương trước đó đã được bạn Blackobs edit rồi.
Link từ chương 1 - chương 33 https://www.wattpad.com/story/151203737-
Mình mới lần đầu edit, có gì mọi người cho ý kiến nhe. Nếu có sơ xót mong bỏ qua.

Truyện đang xem

Về tác giả