Đọc Truyện [BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh Viễn - GICUNGCO.ORG

Tác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉)
Tác giả: Ninh Viễn (宁远)
Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE
Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc
Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại)
Editor: LacUyenTayTinh
Link truyện gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2871823

Truyện đang xem

Về tác giả