Đọc Truyện [BHTT][Edit hoàn] Cửu vĩ hồ sinh tình - Duy An Chủ  - GICUNGCO.ORG

Gì? Gió mang phấn đi nơi xa thụ hoa nghe thật hay?
Nay còn có lôi mang tinh huyết đi phương xa thụ thai đó.
Sao? Hồ ly là một đám phúc hắc?
Vậy là mấy người chưa biết rồi, con của hồ ly còn phúc hắc hơn, mà vợ của hồ ly.. khụ khụ.. Nói chung cả nhà là một ổ phúc hắc.
Quái? Đọc truyện xong các người muốn cầu mưa ngăn người ta có đôi có cặp, đồng thời cầu lôi để có một bé hồ ly khả ái?
Pepa xin mấy người ngưng vọng tưởng ngay khi còn kịp, biết mấy cái vạn năm nữa trời đất mới tạo ra một con hồ ly cực phẩm đây o(╥﹏╥)o

Truyện đang xem

Về tác giả