Đọc Truyện [BHTT][Edit-Hoàn] Chuyện tình ngàn năm giữa sói và hồ ly - GICUNGCO.ORG

Tác phẩm: Lang Hồ Thiên Thế Tình– 狼狐千世情

Tác giả: Tuyệt Ca – 绝歌

Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, lang x hồ ly (kiếp trước)

Couple: Lăng Hiểu x Lam Vũ.

Nhân vật phụ: Tống Tử Hào, Thi Kỳ Lệ, anh chị của Lam Vũ.

Truyện đang xem

Về tác giả