Đọc Truyện [BHTT] [Edit] Đồng Trang Thập Lý Đạo Hương Hoa [Đại Miêu Truy Nguyệt] - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Đại Miêu Truy Nguyệt

Editor: Thất Cửu 79/Nấm.

Tên tác phẩm: Đồng trang thập lý đạo hương hoa ( Dịch: Trùng điệp điền trang ngát hương hoa )

Hoa ở đây là hoa lúa đó quý zị (。•̀ᴗ-)✧


Ngôi sao chính: Minh Nhu - Diệp Thu Nương

Thể loại: Nguyên tác, Bách hợp, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Làm ruộng, Hỗ công, Bình dân sinh hoạt.

Nếu đã ghé thăm ngại gì không để lại dấu răng? (ㆁωㆁ) ∑d(°∀°d)

Truyện đang xem

Về tác giả