Đọc Truyện [BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo Để - GICUNGCO.ORG

Tựa: 室友有毒
Tác giả: Vô Liêu Đáo Để - 无聊到底
Thể loại: Hiện đại, thanh thủy, internet, hằng ngày
Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn
Tình trạng Edit: Hoàn
Translate: QT đại nhân, Google đại tỷ
Chuyên-solo-mid: Thiên Thánh
Tấn Giang: jjwxc/2438598
Giới thiệu vắn tắt: Bộ truyện này có độc

Truyện đang xem

Về tác giả