Đọc Truyện [BHTT-EDIT] Ái thượng nữ lão sư - Lăng Duệ - GICUNGCO.ORG

Ái thượng nữ lão sư (爱上女老师) - Lăng Duệ (-凌睿)
Hệ liệt Âu Dương Minh Cẩn phần 1
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, sư sinh, tình hữu độc chung, HE
Editor: eagle1994
Văn án: Ke41269
Chờ một người lớn lên có bao nhiêu khổ? 7 năm có đủ để một người trưởng thành? Chúng ta gặp nhau trong những năm tháng đẹp tươi xán lạn nhất cuộc đời, từ ngây ngô, lỗ mãng đi yêu đến chính chắn trưởng thành. Ta nỗ lực vì nàng, bất chấp tất cả vì nàng, từ bỏ vì nàng, vì nàng lớn lên.

"Ta không thích nam, cũng không thích nữ, ta chỉ yêu Cẩn".

"Sinh như hạ hoa chi xán lạn, Tử như thu diệp chi tĩnh mỹ".

Gặp được nàng là may mắn nhất đời ta.

Truyện đang xem

Về tác giả