Đọc Truyện [BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang Lý - GICUNGCO.ORG

TIỂU THUYẾT BÁCH HỢP
Tên tác phẩm: Âm Duyên Kết
Tác giả: Tang Lý
Độ dài: 129 chương
Nhân vật chính: Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ...
Editor: Luvis [từ chương 1 đến chương 26], Tịnh Quân [từ chương 27 trở về sau]
Để cập nhật truyện nhanh nhất các bạn có thể truy cập vào bachgiatrang.com
________
Phần trước: https://www.wattpad.com/story/63652977-bhtt-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edited-%C3%A2m-duy%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-tang-l%C3%BD

Tip: bạn chỉ cần gõ code 63652977 vào google kèm theo chữ wattpad để search ra phần trước của truyện.

Truyện đang xem

Về tác giả