Đọc Truyện [BH][XK][NP] TÌNH ĐÃNG CHIẾN QUỐC- LONG LANG - GICUNGCO.ORG

Văn án:
Một cái nguyên bản hẳn là chuẩn bị thăng nhập đại học trung học sinh, ở thi vào trường cao đẳng sau khi chấm dứt thế nhưng thực hiện một cái mạc danh kỳ diệu nguyện vọng — xuyên qua 
Một cái nguyên bản ở sách sử nhè nhẹ tướng khấu bày ra lịch sử, ở người nào đó xuyên qua đi sau hiện, sách sử đều là dùng một loại phương thức thư đến viết — bịa đặt 
Mơ hồ bị ném tới Chiến quốc thay đổi bất ngờ thời kì Khắc cốt minh tâm phát triển vui buồn lẫn lộn đồng tính tình yêu 
Mạc danh kỳ diệu bị đề cử vì võ lâm chí tôn xưng bá giang hồ 
Nản lòng thoái chí cùng mĩ rời đi ẩn cư núi rừng tiêu dao khoái hoạt 
“Ta là theo 2010 năm xuyên qua đến, các ngươi có thể nghe hiểu sao?”
“Được rồi, đơn giản nói ta là ngoại tinh nhân!”.

Truyện đang xem

Về tác giả