Đọc Truyện [BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn) - GICUNGCO.ORG

* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành
【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】
* Bảy năm trước: Thiếu niên u ám, đáng thương Bác x Thiên thần siêu ngọt ngào, thiếu gia Tán.
* Bảy năm sau: Bác sĩ ngoại khoa mặt lạnh Bác x Hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ có nội tâm kìm nén Tán.
Tên gốc: 七年之仰
Tác giả: 此间休憩
Tình trạng bản gốc: Hoàn 49 chương + 3 Phiên ngoại.
Tình trạng bản dịch: Hoàn.
Tác giả của fic này cũng là tác giả của fic Giai đoạn hoà giải trước hôn nhân.
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất kì đâu!!!

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,887,648

Luợt xem: 20,898,041

Luợt xem: 5,160,933

Luợt xem: 6,888,920

Luợt xem: 972,290