Đọc Truyện Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu! - GICUNGCO.ORG

Câu chuyện bắt đầu bằng nước mắt và hoàn cảnh của một cô "Nha Đầu". Xa hoa phú quý, đau khổ dày vò rồi dẫn đến một kết thúc do chính ta, tg truyện viết.

Truyện đang xem

Về tác giả