Đọc Truyện  Bạn thân à, tao thích mày  - Dím [ tạm dừng ] - GICUNGCO.ORG

"Mày là bạn thân của tao vậy nên tao yêu mày có được không"(Truyện hơi xàm) nhưng cũng là truyện đầu tay của mk, mong mọi ng ủng hộT/g : LTH (Hà Dím)
Bìa truyện: Internetr
-nơi có Bồ Công Anh mỏng manh trước gió
-nơi có Oải Hương tím hương thơm ngào ngạt

Truyện đang xem

Về tác giả