Đọc Truyện Backstage || kth - GICUNGCO.ORG

lowercase

Trên sân khấu anh là người của công chúng, sau sân khấu anh nguyện mãi là người của em.

Truyện đang xem

Về tác giả