Đọc Truyện [Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn] - GICUNGCO.ORG

14/11/2019 ----> 7/12/2019

Tác giả: RynnX (chủ nhà)

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, giới giải trí, phi thực tế, ngọt, H nhẹ, HE.

Thuộc tính: ôn nhu ấm áp công x lưu manh xinh đẹp dụ thụ.

Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Cp phụ: Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành

Tình trạng: Đã hoàn thành (40 chương + 2 phiên ngoại)>>> Lưu ý:
• Đây là fanfic cp, chủ nhà là BXG
• Không tiếp: fan only 2 nhà, anti cp, anti em bé và anh lớn, thành phần vào xào/xé cp, kì thị tình yêu đồng giới >>>> ĐÓNG CỬA THẢ TIÊN TỬ/TIÊN ĐỐC/TIẾT DÊ/DAO MUỘI/ÔN CHỦ NHIỆM TIỄN KHÁCH
• Tất cả là trí tưởng tượng của chủ nhà, không liên quan đến người thật. Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.
• OOC nặng đừng thắc mắc.

>>>Xin đừng mang đi đâu hết ạ, công sức thời gian của mình bỏ ra nên hãy tôn trọng tác giả một tí :(

°°°°°°°°°°°

Truyện đang xem

Về tác giả