Đọc Truyện [Bác Chiến] Khi Nhà Có Ba Người (Hoàn) - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Rabbit

Note:
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến yêu nhau, sau đó còn cùng nhau kết hôn. Đây là câu chuyện trong căn nhà bé nhỏ của họ!!!!

Tiểu Quả không chịu thua, liền chạy xuống giường vừa chạy vừa khóc.

" Ba gạt người, ba rõ ràng không muốn con ngủ cùng, ba sắp xếp vạn nhất sẽ để con cùng Tiểu Cẩu Cẩu ngủ cùng, ba cho con ngủ cùng chó con, con không cam tâm"

Hoàn: 10/2/2020

Truyện đang xem

Về tác giả