Đọc Truyện Au sans x OC(readers) - GICUNGCO.ORG

Những ngày chán nản và tẻ nhạt cứ lặp lại và lặp lại....
Syl - 1 người bí ẩn,lai lịch không rõ ràng,có tính cách khá trầm và không thân thiện với ai...Sẽ như thế nào nếu cuộc sống của cô ấy được cho rằng như vòng lặp tẻ nhạt đã được thay đổi bởi những vị khách lạ mặt và bước vào cuộc sống cô ấy....

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 3,912,961

Luợt xem: 6,460,111

Luợt xem: 19,336,887

Luợt xem: 4,786,741

Luợt xem: 856,360