Đọc Truyện Anh họ của em - GICUNGCO.ORG

Đây là chuyện thật hoàn toàn của tớ, muốn nói ra hết cho nhẹ lòng, cũng là mong sẽ chia sẻ được với mọi người nữa. Đọc truyện chắc chắn nhiều người sẽ phán xét tớ, vì tớ sai thật sự. Tớ nhận hết, nhưng tớ vẫn sẽ không hối hận, dù chỉ một chút.
Chưa bao giờ tớ hối hận vì đã yêu anh ấy...

Truyện đang xem

Về tác giả