Đọc Truyện Anh bắt được em rồi đồ ngốc - GICUNGCO.ORG

- Em có muốn chơi 1 trò chơi không.
-Gì vậy ca ca. ( cậu bé gây ngô trả lời)
-Là trò chốn tìm nhưng khi anh bắt được em thì em phải là của anh đấy.
-Hả vậy là sao ?
(...)-Anh tìm em đã 5000 năm rồi anh không muốn chơi chốn tìm nữa em đừa chốn nữa ở lại anh đã mệt rồi(anh ôm cậu vào lòng nói nhỏ) anh chỉ cần có em .

Truyện đang xem

Về tác giả