Đọc Truyện [Alltakemichi] Vợ Của Các Băng Đảng !! - GICUNGCO.ORG

lần đầu viết nên mn cho ý kiến
Ngược , sủng , ngọt , harem , đam mỹ , xuyên không....
Không giống cốt truyện và đừng lấy truyện của mik đi nhé 😊
Truyện mik tự nghĩ
Ko thik thì đừng đọc OK ( ╹▽╹ )

Chỉ đăng trên Wattpad ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Truyện đang xem

Về tác giả