Đọc Truyện [Alltakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi - GICUNGCO.ORG

Yêu chính là một thứ cảm xúc rất khó hiểu
Đôi khi tâm can sẽ ngọt tựa đường mật, đôi khi đau đến xé lòng

_____________

*LƯU Ý : bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm của nhân vật là chính

Thông báo lịch đăng chương
Rãnh bữa nào đăng bữa ấy (từ 1-2 chương)

Truyện chỉ đăng trên : Wattpad , Mangatoon những nơi khác điều là ăn cắp

Truyện đang xem

Về tác giả