Đọc Truyện (Alltakemichi ) Còn tôi thì sao? - GICUNGCO.ORG

Trong trận chiến Tam Thiên Takemichi đã bị Mikey đánh đến chết vì dám ngăn cản hắn . Cậu không cam tâm , tất cả công sức của cậu đổ bể . Có vẻ ông trời thấu được cho người anh hùng ấy nên cho cậu một cơ hội , một cơ hội cuối cùng . Cùng xem quãng đường làm một kẻ phản diện làm anh hùng như thế nào nhé .

Truyện đang xem

Về tác giả