Đọc Truyện (Alltake) Tôi từng là kẻ yếu - GICUNGCO.ORG

fic đầu tiên của tuiiiii, viết hông được chắc tay lắm hmuhmu :((

Takemichi sau khi cứu được tất cả mọi người thì cũng mai danh ẩn tích, những người kia tìm kiếm em trong vô vọng, còn em nhởn nhơ lập băng mới. Băng của em đứng đầu Nhật Bản, người đứng đầu vẫn là một ẩn số cho những người thích hóng chuyện. Vì một lần bị giết chết bởi thuộc hạ của mình nên em lại quay về quá khứ.

Truyện đang xem

Về tác giả