Đọc Truyện [All27] Trời  - GICUNGCO.ORG

- Thanh xuân giống như chiếc lá ép nhựa rồi kẹo vào trang vở, bất kể hiện tại hay tương lai mở ra đều rất đẹp.
- Mười bốn năm trời nhân sinh, Tsunayoshi không phải một phế vật, ngày nọ cậu bộc lộ. Tự làm chủ cuộc đời bản thân, đoạn tình cảm theo đó mãnh liệt được thu phục.
-Author: Cielo Dalziel Lilla
-All x Tsunayoshi (không chừa bất kỳ ai)
-Nhân vật: Thuộc Akira Amano
Nhân vật phụ do tôi đảm nhận.
- Có thể OOc , vui lòng không động chạm.
- Có yếu tố Boy x boy, girl x boy, boy x girl.
- Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad .
- Comment toxic tôi quạo.

Truyện đang xem

Về tác giả