Đọc Truyện accident | namkook - GICUNGCO.ORG

"thề có chúa, tôi chỉ vô tình rơi vào lưới tình của anh mà thôi!"

một bạn trẻ tên jungkook đã vô tình lỡ trao trái tim mình cho một namjoon trưởng thành, chính chắn và cậu jungkook bắt đầu ngộ nhận.

Truyện đang xem

Về tác giả