Đọc Truyện accident | namkook - GICUNGCO.ORG

"thề có chúa, tôi chỉ vô tình rơi vào lưới tình của anh mà thôi!"

một bạn trẻ tên jungkook đã vô tình lỡ trao trái tim mình cho một namjoon trưởng thành, chính chắn và cậu jungkook bắt đầu ngộ nhận.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 44,369

Luợt xem: 201,746

Luợt xem: 1,235,488

Luợt xem: 2,441,688

Luợt xem: 442,352

Luợt xem: 2,014,768

Luợt xem: 611,390

Luợt xem: 212,863

Luợt xem: 53,710