Đọc Truyện {12cs} Instagram: The truth of love - GICUNGCO.ORG

Tình yêu vốn dĩ là thứ không thể nào đoán trước được. Và nó có thể nảy nở ra từ nhiều nơi, cũng chính những dòng tin nhắn, những bức ảnh thường ngày đã khiến tình cảm nảy nở.

Truyện đang xem

Về tác giả