Đọc Truyện [12CS - Tạm Drop] Hủ Thảo Vi Huỳnh - GICUNGCO.ORG

Tháng thứ ba cuối hạ, đom đóm vụt bay lên từ đám cỏ dại sớm đã úa tàn, mang theo thứ ánh sáng đủ để thiêu rụi một kiếp mỏng manh.

Hai mươi ngày, loài phi trùng chôn vùi thân xác chốn đồng nội, hòa vào trong cỏ dại, hoàn thành vòng tròn luân hồi.

Ngũ điện tuyệt ngưỡng,
Sinh mệnh vô thường.

Từ thủa ban sơ, con người tin rằng trời đất do Thần tạo thành, Thần là tín ngưỡng tối thượng, mà ngũ điện là cây cầu kết nối, tu hành giả quy về ngũ điện, là người được Thần lựa chọn.

'Ma thai thoát lòng Thích Hải, Hoả Thần quan phá vỡ thế ngũ điện.'

Ngũ điện duy trì hàng trăm vạn năm, vì một lời sấm truyền lung lay gốc rễ.

Tu hành giả, những người được Thần lựa chọn bị cuốn vào phân tranh, sống chết dâng hiến sinh mệnh mỏng manh, từng vinh quang vô lượng, cũng có một ngày vùi sâu dưới đống tro tàn, không ai nhớ, cũng chẳng ai vì thế mà đau lòng....

Cỏ mục hoá thành đom đóm, sinh tử không rời.

Vui sầu sướng khổ, là bi thương hay mĩ mãn, tất thảy đều phải trả giá.

Sinh mạng ngắn ngủi đổi lấy một ánh mắt, một nụ cười, đổi lấy một đời yêu không hối hận, chẳng qua là một sự lựa chọn.

Không có đúng sai, chỉ có đáng giá hay không...

[ 🌸 ]

Tác giả: Khất Tú Phương Hoa

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn

Ngày bắt đầu: 19/09/2021

Bìa truyện: des by @khattuphuonghoa

(Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad)

NẾU THÍCH TRUYỆN, ĐỪNG QUÊN BẤM FOLLOW, VOTE VÀ CMT "ỦN MÔNG" HOA NHÉ!

Truyện đang xem

Về tác giả