Đọc Truyện [12 cs]  You're the only love|YAMY - GICUNGCO.ORG

Anh là hoàng tử, nhưng em lại không phải công chúa, cũng chẳng phải phù thủy, em suy cho cùng cũng chỉ là một thường dân vô tình lướt ngang qua cuộc sống của một chàng hoàng tử

Cảnh báo : Truyện có chứa từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi xem

Truyện đang xem

Về tác giả