Đọc Truyện 12 chòm sao và sức mạnh bí ẩn - GICUNGCO.ORG

12 chòm sao, 12 tính cách, 12 con người, 12 sức mạnh khác nhau và đặc biệt rất bá đạo. Một học viện phép thuật đã đưa họ vào 1 lớp đặc biệt nguy hiểm, từ đây câu chuyện của họ bắt đầu...

Truyện đang xem

Về tác giả