Đọc Truyện (12 chòm sao) Thời Kỳ Sinh Tử - GICUNGCO.ORG

Khi mặt trăng xuất hiện cũng chính là lúc cả bầu trời xanh chìm vào bóng tối...

Hoa Bỉ ngạn nở vào đêm trăng đỏ cũng là lúc kẻ ra đi....

Ma pháp là thứ quyền lực của loài hổ

Con người là thứ quyền lực của loài thỏ dại

Thỏ lại đi săn hổ

Hổ lại vờ diễn cùng thỏ

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,786,698

Luợt xem: 3,912,456

Luợt xem: 19,336,416

Luợt xem: 856,321

Luợt xem: 6,459,965