Đọc Truyện [12 Chòm Sao] Thời Kỳ Loạn Lạc - GICUNGCO.ORG

Thời kỳ loạn lạc
Nơi mà đầy rẫy những cuộc chiến không có hồi kết
Nơi mà sự hận thù đang tuông trào bên trong mỗi con người
Nơi mà cái chết luôn xuất hiện bất chợt
Nơi mà sự Hòa Bình là thứ vô hình bị che khuất đi
Nơi mà những nỗi khát vọng đen tối xuất hiện
Nơi mà mùi tanh bẩn thiểu của máu luôn bốc lên

Bị giết hay giết....

Hãy vào đọc để hiểu rõ hơn câu truyện nào 🧐🤕🤯🆘️

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 856,249

Luợt xem: 4,786,592

Luợt xem: 3,911,308

Luợt xem: 6,459,714

Luợt xem: 19,335,301