Đọc Truyện 12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca. - GICUNGCO.ORG

Trung Ca Quốc năm thứ 6 xảy ra vô số chuyện lâm li bi đát. Giang sơn Trung Ca cũng thay đổi không kém, dân chúng lầm than, chịu cảnh khổ cực chỉ vì sự ích kỷ trong tình yêu.

Credit Page Sao Nhỏ Chớp Tắt.

Truyện đang xem

Về tác giả