Đọc Truyện [12 chòm sao/Textfic] Hey Youth  - GICUNGCO.ORG

Tên truyện: [12 chòm sao/Textfic] Hey Youth

Author: Mon (NTTN)

Thể loại: Textfic - Văn xuôi, Instagram, School-life,...

Tình trạng: Đang tiến hành

Ngày viết: T5/25/07/2019

Ngày chỉnh sửa: T7/21/08/2021

Ngày hoàn thành: ?

#1 - 12chomsao (T4/09/03/2022)
#1 - Instagram (CN/18/12/2022)
#1 - makết (T2/01/11/2021)
#1 - kimngưu (T7/04/12/2021)
#2 - kimngưu (T3/14/12/2021)
#2 - 12cs (T6/14/01/2022)
#2 - bạchdương (T7/22/01/2022)
#2 - makết (T2/08/11/2021)
#2 - Instagram (T7/17/12/2022)
#2 - sutu (T5/29/12/2022)
#3 - songngư (T2/01/11/2021)
#3 - sưtử (T6/12/11/2021)
#3 - school - life (CN/05/09/2021)
#3 - 12chomsao (T4/14/09/2021)
#3 - Instagram (T5/22/12/2022)
__________________________________

- Đừng mang bé con của mình đi đâu nếu chưa có sự cho phép của mình ❤️

Đọc truyện vui
Thân! ❤

Truyện đang xem

Về tác giả