Đọc Truyện (12 Chòm Sao) Số Thượng Lưu - GICUNGCO.ORG

Chân thành là khi hai người bên nhau chẳng có lợi ích.

Nhưng giới thượng lưu này làm gì có cái gọi là "chân thành"?

Tất cả đều chỉ là màn kịch dối trá!

***

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Van_Ky, những nơi khác đều là đạo nhái.

Truyện đang xem

Về tác giả