Đọc Truyện [12 Chòm Sao] Quận Khuyết - GICUNGCO.ORG

『▆▆▆▆』

Quận Khuyết là nơi có diện tích 19km² với dân số là 412.198 hoàn toàn đóng cửa với bên ngoài. Không một ai có thể rời quận Khuyết nếu không có giấy phép thông hành. Và, thứ giấy phép thông hành chết tiệt đó là...

"Tên mi là gì?"☞Top 3 - #cunghoangdao

Truyện đang xem

Về tác giả