Đọc Truyện [12 chòm sao] Phi vụ triệu đô 👑 ☠ - Full - GICUNGCO.ORG

" Tôi nói rồi, tôi đã nghỉ hưu! Sẽ không ăn trộm nữa -_-"
" Tôi vừa thấy cô móc điện thoại của anh ta mà."
"..."
" Cái tay này, chị đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, không ăn trộm nữa! Cái tay hư!!"
" Thôi đủ rồi. Lần này nếu cô tham gia thì từ nay đến hết đời cũng thực sự chẳng cần làm ăn trộm nữa đâu."
" Bao nhiêu?"
" 300 triệu đô."
" Bao nhiêu?"
" 12 người."
"..."
" Thành giao!"

Chúng ta không ăn trộm, chúng ta chỉ ăn cắp.
Lặn lội qua 12 đất nước, hội tụ đủ 12 nhân tài cũng chỉ để đi ăn cắp thôi.
Người đời có thể nghĩ chúng ta hèn, tay chân đầy đủ mà lại đi ăn cắp, nhưng người đời cũng nói ai giỏi việc gì thì làm việc đấy. Họ đi làm kĩ sư, bác sĩ, chúng ta làm ăn trộm.

Tên truyện: Phi vụ triệu đô
Tác giả: HHJelly
Tình trạng: Hoàn thành
Thanks for reading 😊

#1 - 12chomsao ngày 31/08/2019

Truyện đang xem

Về tác giả