Đọc Truyện [12 chòm sao] Nhật kí yêu thương - GICUNGCO.ORG

||Thành phố Hồ Chí Minh - Một ngày mưa||
"Mưa là mưa, cho tôi biết đi, cậu ấy có đang nghĩ về tôi không?"
||Thành phố Hồ Chí Minh - Một ngày nắng||
"Nắng ơi, mày chói chang như nụ cười của cậu ấy vậy..."
||Thành phố Hồ Chí Minh - Một ngày gió||
"Gió này, bay tới chỗ cậu ấy, nói với cậu ấy lời yêu hộ tôi đi?"
...
Bookcover by @Kik_Ann

Truyện đang xem

Về tác giả